fbpx

Privacy verklaring

Privacy verklaring Isfordink Olst bedrijfswageninrichting bv.

Privacyverklaring Isfordink Olst BV
U heeft te maken met Isfordink Olst BV. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.

Van welke diensten van Isfordink Olst BV maakt u gebruik?
U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Isfordink Olst BV.
Bij Bedrijfswageninrichting:

U wilt uw voertuig laten inrichten en geeft daarbij opdracht aan Isfordink Olst BV:
• U wilt uw voertuig laten inrichten. Zie 1.
U wilt materialen aanschaffen en geeft daarbij opdracht aan Isfordink Olst BV:
• U wilt materialen aanschaffen. Zie 1.
Als u op zoek bent naar informatie en u heeft hiervoor niet Isfordink Olst BV via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
• U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Isfordink Olst BV. Zie 2.

Verwerkingsverantwoordelijke
Voor al deze verwerkingen is Isfordink Olst BV de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
Isfordink Olst BV
KvK nummer: 38021407
De Meente 5
8121 EV Olst Nederland info@busjes.com +31 (0)570-561500

Wij nemen uw privacy serieus
Isfordink Olst BV neemt uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Isfordink Olst BV verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Isfordink Olst BV besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Isfordink Olst BV investeert continu in het bieden van goede dienstverlening.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u weten welke gegevens Isfordink Olst BV van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar hen.
Isfordink Olst BV verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens Isfordink Olst BV verwerkt, neem dan ook contact op met hen op. Vervolgens zorgt Isfordink Olst BV dat u geïnformeerd wordt.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar Isfordink Olst BV. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Isfordink Olst BV, neem dan contact met hen op. Mocht u er met Isfordink Olst BV niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Isfordink Olst BV de gegevens?
Isfordink Olst BV bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Isfordink Olst BV echter langdurig:
• N.a.w. gegevens
• Offerte- en orderhistorie

1. U wilt uw voertuig laten inrichten en u heeft hiervoor Isfordink Olst BV ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u uw voertuig in te richten. Daarbij stelt Isfordink Olst BV ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens
Verstrekking mogelijk aan
Bewaartermijn bij Isfordink Olst BV
Uw (bedrijfs)naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
a
Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan Isfordink Olst BV verstrekt.
geen
Tot intrekking van toestemming
Ontvangers van gegevens
A
Onderaannemers

2. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Isfordink Olst BV

Het doel van dit contact is dat Isfordink Olst BV u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante nieuwsberichten. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens
Verstrekking mogelijk aan
Bewaartermijn bij Isfordink Olst BV
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
geen
Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan Isfordink Olst BV verstrekt.
geen
Tot intrekking van toestemming

 

De privacy verklaring is hier te downloaden